Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Zápis 2011

Ředitelka Základní školy v Křivoklátě vyhlašuje zápis
dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2011/2012.

Zápis se uskuteční v pátek 21. ledna 2011 od 13.00
do 16.00 hodin v učebně 1. ročníku. K zápisu
zveme všechny děti, které dosáhnou do 31. srpna
2011 věku 6 let a rovněž děti, kterým byla odlo-
žena školní docházka.
 
Děti se dostaví k zápisu alespoň s jedním
z rodičě nebo zákonným zástupcem. Rodiče
(zákonní zástupci) si přinesou svěj občanský
prěkaz, rodný list dítěte, případně doporu-
čení k odkladu povinné školní docházky.
 
Těšíme se na všechny děti, které s námi
chtějí prožít krásné a nezapomenutelné
chvíle ve školních lavicích.
 
V Křivoklátě, dne 7. ledna 2011
 
Marcela Kasíková


Plánované akce ZŠ

Út 31.1.2023
vysvědčení

Pá 3.2.2023
pololetní prázdniny


Plánované akce MŠ

Pá 10.2.2023
divadlo Lampion Kladno, představení "Čarovná zimní pohádka"

© 2023 ZŠ Křivoklát