Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Zajištění střídavé výuky na 2. stupni základní školy

12. - 16. října

Prezenční výuka (výuka ve škole) – 6. a 7. ročník

Výuka distančně - 8. a 9. ročník (povinné vzdělávání); systém pro řízení výuky GOOGLE CLASSROOM (případně úkoly v listinné podobě)

 

19. - 23. října

Prezenční výuka (výuka ve škole) – 8. a 9. ročník

Výuka distančně – 6. a 7. ročník (povinné vzdělávání); systém pro řízení výuky GOOGLE CLASSROOM (případně úkoly v listinné podobě)

26. říjen a 27. říjen budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek a dva dny řádných prázdnin (29. - 30. října)

Školní klub – uzavřen

Školní jídelna – je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje do jídlonosičů u vchodu do ŠJ v době od 10.30 do 11.15 hodin a dále od 11.50 do 12.10 hodin.

Je nutné zajistit přihlášení či odhlášení obědů.

NUTNO SLEDOVAT INFORMACE I V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. stupeň – stávající režim se nemění

Školní družina – nemění se

© 2020 ZŠ Křivoklát