Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Vyhlášení volných dnů

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,
volný den na 27. 1. a 28. 1. 2022.

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných organizačních důvodů.

V Křivoklátu 26. 1. 2022

Mgr. Marcela Kasíková

© 2022 ZŠ Křivoklát