Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Plánované akce

St 18.12.2019
MŠ – nadílka pro zvířátka u krmelce

Čt 19.12.2019
MŠ – vánoční nadílka

Vyhlášení volných dnů

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 31. 10. do 1. 11. 2019.
Volné dny byly vyhlášeny ze závažných technických a organizačních důvodů.

Mgr. Marcela Kasíková
 

© 2019 ZŠ Křivoklát