Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Úřední dny v době hlavních prázdnin

1. 7. 2022 8.00 – 12.00
7. 7. 2022 10.00 – 12.00
8. 7. 2022 8.00 – 12.00
8. 8. 2022 8.00 – 12.00
24. 8. - 26. 8. 2022 8.00 – 12.00
29. 8. - 31. 8. 2022 8.00 – 12.00
1. 9. 2022 začátek šk. roku

Tel. 602 121 789, 313 558 257

e-mail: zskrivoklat@iol.cz
Kasikova.Marcela@seznam.cz

www.zskrivoklat.cz

© 2022 ZŠ Křivoklát