Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Tenis

Ve spolupráci se Sokolem Křivoklát jsme se snažili získat žáky pro tento sport. Sokol nám poskytl kurty a my jsme věnovali čas k tomu, abychom u žáků vzbudili zájem o tenis. Pokud žáci u tohoto sportu vydrží, mohl by vzniknout tenisový kroužek.

© 2020 ZŠ Křivoklát