Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

LEDEN 2021
Školní družina
1. a 2. ročník 100,- Kč
3. a 4. ročník 0

Školní klub 0

© 2021 ZŠ Křivoklát