Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty v MŠ za duben a v měsíci červenci a srpnu

Stanovuji s ohledem na uzavření mateřské školy výši úplaty:
v mateřské škole za úplně přerušený provoz v dubnu ve výši 0,- Kč

Stanovení úplaty pro kalendářní měsíce červenec a srpen – přerušení provozu MŠ
Stanovuji výši úplaty takto:
celodenní docházka 500,- Kč (za celé dva měsíce)

V Křivoklátu 24. 4. 2020
Mgr. Marcela Kasíková
ředitelka školy

© 2020 ZŠ Křivoklát