Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty v mateřské škole, za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu

Červen 2021

Školní družina 100,- Kč
Školní klub 30,- Kč
Mateřská škola 500,- Kč

Mgr. Marcela Kasíková
řed. ZŠ a MŠ


Plánované akce ZŠ


Plánované akce MŠ

© 2022 ZŠ Křivoklát