Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty v mateřské škole, za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu

KVĚTEN 2021

Školní družina 100,- Kč

Školní klub 15,- Kč

Mateřská škola 500,- Kč

 

Mgr. Marcela Kasíková

řed. ZŠ a MŠ

© 2021 ZŠ Křivoklát