Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty v mateřské škole, za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu

Stanovení úplaty v mateřské škole, za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním
klubu

DUBEN 2021

Školní družina
1. a 2. ročník              50,- Kč
3. a 4. ročník              50,-Kč

Školní klub                 0
Mateřská škola          250,- Kč

Mgr. Marcela Kasíková
řed. ZŠ a MŠ

© 2021 ZŠ Křivoklát