Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Stanovení úplaty pro kalendářní měsíc květen – přerušení provozu MŠ

Stanovuji výši úplaty takto:
celodenní docházka 250,- Kč

V Křivoklátu 14. 5. 2020

Mgr. Marcela Kasíková
ředitelka školy

© 2021 ZŠ Křivoklát