Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Školní kolo dějepisné olympiády

Téma: Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)
 
1. místo: Petar Barčot (47 bodů)
2. místo: Václav Hošek (46 bodů)
3. místo: Kristýna Vytejčková (40 bodů)
 
celkový počet bodů: 65
 
Zúčastnilo se celkem  24 žáků.
 
Okresní kolo se uskuteční 15. 1. 2020.

© 2020 ZŠ Křivoklát