Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Školní jídelna

Školní jídelna je zapojena do projektu „Škola plná zdraví“

Součástí naší školy je i školní jídelna (dvě pracoviště), která připravuje obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky:

Křivoklát 157  (ZŠ)                           telefon: 725 832 015

Hradní 123, Křivoklát   (MŠ)            telefon: 731 937 904

Kapacita obou školních jídelen je 350 obědů (ZŠ – 300 obědů, MŠ – 50 obědů).

Žáci se přihlašují k odebírání obědů, za děti v MŠ tak učiní zákonní zástupci. Stravné je možné platit hotově i bezhotovostně dopředu na celý měsíc. Po dohodě s vedoucí ŠJ je možné zaplatit i na delší časové období.

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné do 7.00 ráno telefonicky nebo zasláním SMS – platí pro MŠ.
Odhlašování obědů v ZŠ do 7:00 ráno -  telefonicky, sms, osobně, mailem.

V první den nepřítomnosti dítěte, žáka může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce.
V dalších dnech nepřítomnosti dítěte či žáka je možné odebírat stravu, ale pouze za plnou cenu.
V případě neodhlášených obědů (pokud není dítě přítomno ve škole, např. v době nemoci …) bude naúčtována zpětně plná cena oběda. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

 

Ceny (platné od 1. 9. 2022)

  7 let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 25,- Kč 33,- Kč
svačina 9,- Kč 10,- Kč

                          

 
7 - 10 let 33,- Kč
11 - 14 let 35,- Kč
15 a více let 36,- Kč
Cizí strávníci 68.- Kč

                         


Plánované akce ZŠ

Út 10.10.2023
Rytmická show

St 11.10.2023
Třídění odpadu


Plánované akce MŠ

Pá 20.10.2023
„POHÁDKY Z KLOBOUKU“. Představení divadla Kolem v MŠ.

Út 31.10.2023
„BUDULÍNEK“. Představení Duhového divadla v MŠ.

© 2023 ZŠ Křivoklát