Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Školní jídelna

Školní jídelna je zapojena do projektu „Škola plná zdraví“

Součástí naší školy je i školní jídelna (dvě pracoviště), která připravuje obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky:

Křivoklát 157  (ZŠ)                           telefon: 725 832 015

Hradní 123, Křivoklát   (MŠ)            telefon: 731 937 904

Kapacita obou školních jídelen je 350 obědů (ZŠ – 300 obědů, MŠ – 50 obědů).

Žáci se přihlašují k odebírání obědů, za děti v MŠ tak učiní zákonní zástupci. Stravné je možné platit hotově i bezhotovostně dopředu na celý měsíc. Po dohodě s vedoucí ŠJ je možné zaplatit i na delší časové období.

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné do 7.00 ráno telefonicky nebo zasláním SMS – platí pro MŠ.
Odhlašování obědů v ZŠ den předem -  telefonicky, sms, osobně, mailem nejpozději do 13.15 hod.

V první den nepřítomnosti dítěte, žáka může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce.
V dalších dnech nepřítomnosti dítěte či žáka je možné odebírat stravu, ale pouze za plnou cenu.
V případě neodhlášených obědů (pokud není dítě přítomno ve škole, např. v době nemoci …) bude naúčtována zpětně plná cena oběda. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

Ceny (platné od 1. 9. 2021)

Z důvodu změny finančních limitů na nákup potravin dochází ke změně ceny přesnídávek a svačin (vyhl. č. 107/2005 Sb.)

 

MŠ                                 

přesnídávka                        8,- Kč                     9,- Kč (7 let)

oběd                                 23,-  Kč

svačina                               8,- Kč                     8,- Kč (7 let)

 

7 – 10 let                           28,- Kč

11 – 14 let                         30,- Kč

15 a více let                       31,- Kč

 

Cizí strávníci                     60,- Kč

© 2022 ZŠ Křivoklát