Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Školní jídelna 2020

Přihlášky ke stravování je možné vyřizovat již od 17. 8. (nově i přes e-mail: jidelna.zskrivoklat@seznam.cz)
Dne 1. 9. má vedoucí školní jídelny dovolenou.

© 2020 ZŠ Křivoklát