Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Provoz školy od pondělí 30. listopadu

Mateřská škola

- provoz je zachován jako doposud

 

Základní škola

Je povolena osobní přítomnost:

- žáků 1. stupně

- žáků 9. ročníku

- žáků 6. - 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky

PRO TYTO ŽÁKY JE POVINNÁ PREZENČNÍ VÝUKA

 

Lichý týden

(49. týden)

 

Sudý týden

(50. týden)

 

Prezenční výuka

8. a 9. ročník,

1. stupeň

Prezenční výuka

6., 7., 9. ročník,

1. stupeň

Distanční výuka

6. a 7. ročník

Distanční výuka

8. ročník

 

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (je možná přítomnost i zákonného zástupce) pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

 

POVINNOST NOSIT ROUŠKY!

 

Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání).

 

Školní družina, školní klub

- provoz školní družiny je umožněn za dodržení homogenity skupiny žáků

- žáci zařazení do školního klubu budou ve své kmenové třídě

 

Školní stravování

- ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce

- žáci v době povinné distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd (odběr možný výdejním okénkem)

© 2021 ZŠ Křivoklát