Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Provoz škol v týdnu od 25. ledna 2021

Probíhá ve stejném režimu jako dosud.
O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve
středu 27. ledna 2021.

© 2021 ZŠ Křivoklát