Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Provoz škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Provoz škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

 

Mateřská škola

Provoz je zachován jako doposud.

 

Základní škola

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.

 

Ostatní žáci mají povinné distanční vzdělávání.

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace, u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

 

Školní družina

Provoz je zachován jako doposud, je nutné dodržet homogenitu skupiny žáků jedné třídy.

 

Školní stravování

Zařízení je i nadále v provozu.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

© 2021 ZŠ Křivoklát