Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Mateřská škola bude opět otevřena od 18. 5. 2020.

Cesta do MŠ a z MŠ

- zakrytí úst a nosu

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou

- před školou dodržovat odstupy 2 mety v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

- platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy

- doprovázející osoba předá dítě pedagogickému pracovníkovi v chodbě za vchodovými dveřmi (pouze v nezbytném případě bude umožněn pohyb v prostorách MŠ na nezbytně nutnou dobu, nutnost roušky)

- při vyzvedávání dětí odpoledne bude vyvěšena informace o pobytu dětí (pokud budou děti pobývat na zahradě, tak předání dětí proběhne u vchodu na zahradu)

- je zakázáno přinášet do MŠ hračky (plyšáky) z domova

- větší část dne bude organizována venku v areálu MŠ

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

Ve třídě

- neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

- v každé třídě je nezbytné často větrat

 

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI A ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, při přípravě jídel a při vydávání musí být dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Při příchodu do MŠ bude dětem měřena tělesná teplota a zákonný zástupce má za povinnost podepsat a odevzdat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha).

Provoz MŠ stáhnout
Čestné prohlášení stáhnout

© 2021 ZŠ Křivoklát