Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

PŘIJATÍ ŽÁCI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Seznam registračních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání:

012021
022021
032021
042021
052021
062021
072021
082021
092021
102021

V Křivoklátu 30. 4. 2021
Mgr. Marcela Kasíková

© 2021 ZŠ Křivoklát