Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020:

 

01_MŠ_2020

 

02_MŠ_2020

 

04_MŠ_2020

 

05_MŠ_2020

 

06_MŠ_2020

 

07_MŠ_2020

 

 

 

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání od 1. 1. 2021:

 

03_MŠ_2020

 

 

V Křivoklátu 2. 6. 2020

 

 

Mgr. Marcela Kasíková

© 2021 ZŠ Křivoklát