Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 28. 11. 2019 rušíme konzultace pro rodiče. V naléhavých případech využijte konzultační hodiny vyučujících, komunikaci přes elektronickou žákovskou knížku. 

Náhradní program pro žáky zajistíme do 12.00 hod. (informace podají třídní učitelé). V případě nutnosti bude fungovat školní družina.

Stravování v tento den nelze zajistit.
Děkujeme za pochopení

Mgr. Marcela Kasíková
 

© 2020 ZŠ Křivoklát