Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Mateřská škola

- dětem je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání

 

Základní školy

- dětem, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní

osobní přítomnost ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka

- děti se zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku

- děti mají nárok na zajištění školního stravování

- na děti se vztahuje povinnost testování obdobně jako v týdnu prezenční výuky

- dohled nad dětmi vykonává pověřený vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník

 

Vybrané profese

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci v sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.)

- zaměstnanci Úřadu práce ČR

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy ČR

 

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

© 2021 ZŠ Křivoklát