Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Organizační zajištění 1. stupně od 25. 5. 2020

1. skupina – 1. a 2. ročník (otevření školy v 7.30 hod.)
2. skupina – 3. ročník (otevření školy v 7.40 hod.)
3. skupina – 5. ročník (otevření školy v 7.45 hod.)
Každou skupinu si před školou převezme určený pedagogický pracovník.
Výuka bude probíhat v blocích vždy od 7.50 do 11.25 hod.

© 2021 ZŠ Křivoklát