Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Ohlédnutí za koncem školního roku

Poslední červnové dny byly opět naplněny různými událostmi.
Začátkem června jsme sehráli přátelská utkání s 10. ZŠ Most. Jednalo se o fotbal a vybíjenou.
V polovině června vyrazil devátý ročník na cykloturistický výlet (po cyklostezce do Rakovníka a
zpět) a turistický výlet (z Hudlic pěšky do Křivoklátu). Ve čtvrtek 21. 6. jsme nocovali ve škole
s celým prvním stupněm. Děti se opět sešly večer ve škole a dále jsme pokračovali na lesní hřiště,
kde jsme strávili příjemné chvíle.
V pátek 22. 6. jsme se loučili s devátým ročníkem, který předával štafetu současnému osmému
ročníku. Již se stalo tradicí, že každý budoucí deváťák musí splnit úkoly a překonat překážky,
aby se mohl v příštím roce stát řádným deváťákem - „mazákem“. Příjemně započaté dopoledne
vyvrcholilo na fotbalovém hřišti v Roztokách, kde proběhlo přátelské utkání vybraných jedenáctek
složených ze žáků 2. stupně. Fotbalový zápas zakončil sérii sportovních soutěží, které inicioval
p. Urban a sponzoroval p. Rückl.
Poslední týden byl ve znamení tradičního orientačního závodu. Opět jsme vytvořili skupiny žáků
napříč všemi ročníky a ty pak následně plnily různorodé úkoly na stanovištích.
Většina žáků prvního stupně ve stejný den navštívila tvrz Hummer, která byla odměnou za sběr
elektrospotřebičů.
Ve středu 27. 6. jsme se rozloučili na hradě s dětmi MŠ, které budou od příštího roku školáky.
Dále jsme pasovali žáky 1. ročníku na „Rytíře čtení“. Na školním hřišti probíhal tradiční turnaj ve
vybíjené, který organizovali žáci osmého ročníku.
Následující den pak byli slavnostně vyřazeni žáci devátého ročníku na hradě.


Plánované akce ZŠ

St 29.3.2023
den otevřených dveří

Pá 31.3.2023
Ukliďme Česko

St 5.4.2023
Domov seniorů Rakovník - vystoupení žáků a předání velikonočních přání

Čt 6.4.2023
velikonoční prázdniny

St 12.4.2023
"Houby" - přednáška

Pá 14.4.2023
zápis do 1. ročníku

Út 25.4.2023
konzultace pro rodiče (15.00 - 17.00 hod.)


Plánované akce MŠ

© 2023 ZŠ Křivoklát