Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

AKTUALIZACE K 27. 5. 2020

Cesta do školy a ze školy

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná- li se výlučně o členy domácnosti

Příchod ke škole a pohyb před školou

- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

Skupiny žáků 1. stupně

- je možné zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně , musí být dodržen maximální počet žáků ve skupině a neměnnost složení skupin

- je možné chodit se žáky mimo areál školy

 

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

- individuální nebo skupinové konzultace, které budou navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva …) a které budou konány v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020

- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole

- odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb

- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

- skupiny žáků 2. stupně nemusí být neměnné

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO ŠKOLY PŘEDLOŽÍ ŽÁK ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Žáci 9. ročníku se mohou připojit k 8. ročníku.

Ochrana zdraví - 2. stupeň stáhnout
Konzultační hodiny pro žáky stáhnout
Čestné prohlášení stáhnout

 

© 2021 ZŠ Křivoklát