Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Od 11. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity se organizují pro skupiny žáků, maximální počet žáků ve skupině je 15.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do skupiny později (než k 11. 5. 2020).

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

- minimalizovat shromažďování osob před školou

- dodržovat odstupy 2 metry

- povinnost zakrytí úst a nosu

- zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd

 

Vstup do budovy školy

- vstupují pouze žáci (nikoli doprovázející osoby)

- žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky

- každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky

- pro žáky budou vymezeny prostory, ve kterých se budou pohybovat

- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení ze skupiny či přípravy

 

V budově školy

- nutnost minimalizovat kontakty mezi skupinami

- při přesunech dodržovat odstupy 2 metry

- možnost trávit přestávky venku (nutné nasazení roušky)

- časté větrání

- důkladné čištění všech místností

 

Ve třídě

- neprodleně po přezutí (případně po příchodu do třídy) musí každý použít dezinfekci na ruce

- v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dohází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě

- při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku

- žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

- v každé třídě je nezbytné často větrat

 

Školní stravování

Vydávání obědů bude zajištěno ve školní jídelně podle stanovených pravidel.

 

Při prvním vstupu do školy je nutno předložit prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - viz příloha

 

Ochrana zdraví a provoz základní školy pro žáky 9. ročníku stáhnout
Čestné prohlášení stáhnout

 

© 2021 ZŠ Křivoklát