Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Nařízení vlády

Od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 platí následující:

- u 1. a 2. stupně ZŠ se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole
- základní škola přechází na distanční výuku (bližší informace v elektronické žákovské knížce)
 
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Všichni žáci byli od 14. 10. odhlášeni ze školního stravování. V případě zájmu o odběr obědů je nutné kontaktovat školní jídelnu.

© 2021 ZŠ Křivoklát