Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Kroužky (školní rok 2019/2020)

Florbal (Petr Tříska)

pondělí: 1. stupeň (12.25 – 13.00 hod.)

středa: dívky – 1. stupeň (11.45)

            chlapci – 1. stupeň (12.30) 

čtvrtek: 2. stupeň (12.25 - 13.00 hod.)

Hravá angličtina (Petr Tříska)

pondělí: 1. ročník

úterý: 2. ročník

(vždy od 7.25 do 7.45 hod.)

Sportovní hry (Jitka Hušková, Dagmar Nováková)

úterý: 15.15 – 16.00 hod.

(pro 1. a 2. ročník + předškoláci)

 

 

Další aktivity, které zajišťují jiné subjekty:

 

TJ Roztoky – zdravotní tělesná výchova (ženy) - úterý

                   - cvičení žactva (gymnastika) - středa

 

 

Soukromá výuka hudby (Dagmar Pavlíčková) – pondělí, úterý a středa

 

Barvínek (výtvarný kroužek) – středa a pátek

© 2021 ZŠ Křivoklát