Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Kroužky (školní rok 2018/2019)

Florbal (Petr Tříska)

pondělí: 7. - 9. ročník

úterý: 1. stupeň

čtvrtek: začátečníci

(vždy od 12.25 do 13.00 hod.)

Hravá angličtina (Petr Tříska)

čtvrtek: 2. ročník

pátek: 1. ročník

(vždy od 7.25 do 7.45 hod.)

Sportovní hry (Jitka Hušková)

úterý: 15.15 – 16.00 hod.

(pro 1. a 2. ročník)

 

Další aktivity, které zajišťují jiné subjekty:

TJ Roztoky – zdravotní tělesná výchova (ženy) - úterý

- cvičení žactva (gymnastika) - středa

Soukromá výuka hudby (Dagmar Pavlíčková) – úterý a středa

Barvínek (výtvarný kroužek) – pondělí a středa

© 2020 ZŠ Křivoklát