Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Konzultace s asistenty pedagoga (prezenční i on-line)

- v době distanční výuky mohou žáci využít i pomoc asistentů pedagoga
(prostřednictvím třídních učitelů je možné domluvit přesný čas a dále způsob
konzultace)

Jaroslava Štillerová

3. ročník

pondělí 8.00 – 12.00

Helena Nedbalová

4. ročník

pondělí, pátek 8.00 – 12.00

Marie Štrougalová

5. ročník

úterý 8.00 – 12.00

Lucie Fraňková

7. ročník

pátek 8.00 – 12.00

Edita Štillerová

8. ročník

středa, čtvrtek – od 9.00

Romana Mouchová

9. ročník

středa 8.00 – 12.00

© 2021 ZŠ Křivoklát