Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Informace k provozu školy od 3. května 2021

Mateřská škola

- umožněna osobní přítomnost všech dětí (bez omezení počtu dětí ve skupině, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ)

- děti nemusí mít ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu

Základní škola

- umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně

18. týden

     - prezenční výuka pro žáky 6. a 7. ročníku

     - distanční výuka pro žáky 8. a 9. ročníku

- žáci 2. stupně budou testováni dvakrát týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6.30 hod.)

- žáci 1. stupně stále docházejí podle zavedeného rotačního systému – testování bude probíhat jedenkrát týdně (vždy v pondělí od 6.30 hod.)

 

NUTNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST! (CHIRURGICKÁ ROUŠKA, RESPIRÁTOR)

- jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

Pro účastníky u přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

Upozornění

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

© 2021 ZŠ Křivoklát