Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Základní škola

- umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací

- zrušena povinnost homogenních tříd a skupin

 

Frekvence testování: jedenkrát týdně (PONDĚLÍ OD 6.30 HOD.)

Školní družina, školní klub

- provoz v běžném režimu

- zrušena povinnost homogenních oddělení a skupin

 

NUTNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY (CHIRURGICKÁ ROUŠKA, RESPIRÁTOR)

Při pobytu venku nemusí mít žák nebo zaměstnanec ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

© 2021 ZŠ Křivoklát