Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Informace k provozu škol od 18. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základních škol.

Pro tyto žáky je obnovena povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole budou organizovány tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd.

 

Je povinné nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Nadále platí zákaz zpěvu a sportovních činností.

Provoz školní družiny bude organizován tak, aby byla dodržena homogenita skupin.

Pro ostatní žáky jsou umožněny prezenční individuální konzultace (možno využít konzultační hodiny pedagogů – školní web, případně je možné domluvit jiné termíny s jednotlivými vyučujícími).

 

Školní stravování

- při provozu školního stravování budou dodržovány rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

- maximálně budou u jednoho stolu 4 osoby

- žáci 1. a 2. ročníku se budou stravovat odděleně

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz mateřské školy

- je zachován jako doposud

- děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky; ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

© 2021 ZŠ Křivoklát