Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Hodnocení za 1. pololetí

- škola vydá výpis s klasifikací
- výpis bude žákům vydán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na
vzdělávání
- 28. ledna 2021 bude sdělen obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (elektronická
žákovská knížka)
- zápisový lístek ke vzdělávání na středních školách bude žákům 9. ročníku vydán společně s výpisem z
vysvědčení

© 2021 ZŠ Křivoklát