Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Exkurze Permon

V úterý 26. 11. 2019 jsme společně s celou třídou navštívili továrnu Permon, která vyrábí pneumatická kladiva různých velikostí. Když jsme vešli do továrny, ocitli jsme se v obrovské hale, která byla zaplněna různými stroji. Dozvěděli jsme se, že každý stroj vyrábí určitou součástku a z těch se potom kompletují hotové výrobky. Permonská kladiva jsou po světě velmi rozšířená a žádaná. Permon svá kladiva prodává pod svojí značkou, nebo pod značkou jiných celosvětově známých firem. V Permonu však chybí tolik potřebná pracovní síla, a tak se produktivita Permonu každým rokem snižuje. Permonské prostředí znám a myslím, že to byla užitečná a poučná exkurze (ale směrem k povolání mě nenasměrovala, uvažuji o jiné profesi).

Petar Barčot (žák 9. ročníku)


Fotografie

© 2020 ZŠ Křivoklát