Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Emailové kontakty na pedagogy

Mgr. Ilona Hájková

ilona.hajkova@zskrivoklat.cz

Mgr. Veronika Hájková

veronika.hajkova@zskrivoklat.cz

Mgr. Eva Hynková

eva.hynkova@zskrivoklat.cz

Mgr. Marcela Kasíková

marcela.kasikova@zskrivoklat.cz

Ing. Kateřina Kašparová

katerina.kasparova@zskrivoklat.cz

Mgr. Naděžda Kramelová

nadezda.kramelova@zskrivoklat.cz

Mgr. Vlastimil Rajniš

vlastimil.rajnis@zskrivoklat.cz

Mgr. Lada Razímová

lada.razimova@zskrivoklat.cz

Mgr. Jitka Svobodová

jitka.svobodova@zskrivoklat.cz

Mgr. Petra Tolmanová

petra.tolmanova@zskrivoklat.cz

Mgr. Petr Tříska

petr.triska@zskrivoklat.cz

Mgr. Tomáš Vostatek

tomas.vostatek@zskrivoklat.cz

© 2020 ZŠ Křivoklát