Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Dokumenty

Ke stažení

Žádosti o uvolnění žáků stáhnout

 

Dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2021/2022 stáhnout
Výroční zpráva o poskytování informací 2022 stáhnout
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 stáhnout
Schválený rozpočet na rok 2023 stáhnout
Výroční zpráva o poskytování informací 2021 stáhnout
Výroční zpráva o činnosti školy - Školní rok 2020/2021 stáhnout
Informace o zpracování osobních údajů stáhnout
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a mateřské
škole
stáhnout
Vnitřní řád ŠD a ŠK stáhnout
Školní vzdělávací program ŠD stáhnout
ŠVP ŠK stáhnout
Preventivní program školy 2021 - 2022 stáhnout
Školní řád ZŠ stáhnout

Prohlížeč souborů PDF můžete stáhnout na této adrese http://get.adobe.com/reader/


Plánované akce ZŠ

Út 10.10.2023
Rytmická show

St 11.10.2023
Třídění odpadu


Plánované akce MŠ

Pá 20.10.2023
„POHÁDKY Z KLOBOUKU“. Představení divadla Kolem v MŠ.

Út 31.10.2023
„BUDULÍNEK“. Představení Duhového divadla v MŠ.

© 2023 ZŠ Křivoklát