Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Dokumenty

Ke stažení

Žádosti o uvolnění žáků stáhnout

 

Dokumenty

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stáhnout
Stanovení úplaty pro kalendářní měsíce červenec a srpen - přerušení provozu MŠ stáhnout
Oznámení o individuálním vzdělávání stáhnout
Informace o zpracování osobních údajů stáhnout
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a mateřské
škole
stáhnout
Návrh rozpočtu na rok 2021 stáhnout
Střednědobý výhled na rok 2022 - 2023 stáhnout
ŠŘ - příloha stáhnout
Stanovení úplaty za MŠ stáhnout
Vnitřní řád ŠD a ŠK stáhnout
Školní vzdělávací program ŠD stáhnout
ŠVP ŠK stáhnout
Preventivní program školy stáhnout
Školní řád ZŠ stáhnout
Školní řád MŠ stáhnout
Řád školní jídelny stáhnout
VÝROČNÍ ZPRÁVA v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 stáhnout

Prohlížeč souborů PDF můžete stáhnout na této adrese http://get.adobe.com/reader/

© 2021 ZŠ Křivoklát