Základní škola
Mateřská škola
Křivoklát

Děti dětem

Na 1. červen připadá Mezinárodní den dětí, a tak jsme požádali žáky 8. ročníku, aby připravili hravé
dopoledne pro své mladší kamarády.
Téměř celý osmý ročník se ujal příprav velmi zodpovědně a aktivně. Připravili celkem osm
stanovišť, na nichž se plnily rozmanité úkoly (ochutnávka potravin, přenášení lentilek brčkem,
chytání rybiček, strefování do terče, házení mincí do vody na cíl …). Ti starší vyrazili již kolem
osmé hodiny k dětskému hřišti na Křivoklátě. Počasí nám příliš nepřálo, neboť celou noc pršelo.
I přes nepřízeň počasí všichni plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. Děti se vesele rozběhly
a sbíraly body na jednotlivých stanovištích. Po příchodu do školy proběhlo vyhodnocení po
jednotlivých ročnících a navíc každý zúčastněný obdržel malou sladkou odměnu.
Organizátoři i účastníci her strávili společně příjemné dopoledne a opět se ukázalo, že starší se umí
dobře postarat o své mladší kamarády.
Fotografie pořídila žákyně 8. ročníku Barbora Mouchová.


Fotografie


Plánované akce ZŠ

St 29.3.2023
den otevřených dveří

Pá 31.3.2023
Ukliďme Česko

St 5.4.2023
Domov seniorů Rakovník - vystoupení žáků a předání velikonočních přání

Čt 6.4.2023
velikonoční prázdniny

St 12.4.2023
"Houby" - přednáška

Pá 14.4.2023
zápis do 1. ročníku

Út 25.4.2023
konzultace pro rodiče (15.00 - 17.00 hod.)


Plánované akce MŠ

© 2023 ZŠ Křivoklát