Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Bruslení

Ve čtvrtek 30. ledna jsme se vydali bruslit na rakovnický zimní stadion. Tato školní
akce byla organizována pro žáky druhého stupně. Autobus nás dopravil na zimní
stadion. Nejdříve jsme se šli převléknout a nazout si brusle. Následně jsme se
přesunuli na ledovou plochu. Někteří z nás se bruslit teprve učili a někteří už to uměli.
Většina kluků hrála hokej. Po dvou hodinách se nikomu nechtělo odjet zpět do
školních lavic. Čas byl však neúprosný a my se přichystali na zpáteční cestu. Čekalo
na nás pololetní vysvědčení. Přejeme i mladším spolužákům, aby si bruslení také
užili.
žáci 8. ročníku

© 2020 ZŠ Křivoklát