Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Basketbalový turnaj

Školní basketbalový turnaj měl premiéru 21. 1. 2020. Vedle florbalového turnaje, turnaje ve vybíjené,
fotbalových zápasů se tak zapsala do historie školy další sportovní akce. S nápadem
basketbalového turnaje přišli samotní žáci a celý turnaj si také zorganizovali. Přihlásily se 4 hráčské
týmy sestavené ze starších žáků..Turnaj se odehrával v odpoledních hodinách. Všichni zúčastnění si akci

pochvalovali. Všem děkujeme za účast a vynikající sportovní nasazení.

za organizační tým Adam Pichler

© 2020 ZŠ Křivoklát