Základní škola
a Mateřská škola
Křivoklát

Aktualizace – informace k opatřením s COVID – 19

1. 9. 2020

1. ročník

Uvítání dětí proběhne na školní zahradě (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Dále může do školy dítě doprovodit pouze jeden zákonný zástupce (nutnost roušky).

6. ročník

Žáky si převezme třídní učitel před budovou školy.

Žáci z ostatních tříd budou přicházet do budovy postupně podle pokynů jednotlivých vyučujících.

Při vstupu do budovy školy jsou žáci povinni dezinfikovat si ruce a dodržovat hygienická pravidla.

Žáci nemusí mít roušky, ani potvrzení o bezinfekčnosti.

2. 9. - 4. 9. 2020

Vyučování bude převážně probíhat v kmenových třídách. V tomto týdnu nebude odpolední vyučování.

Školní jídelna

Před vstupem je povinná dezinfekce rukou. Prostory jídelny jsou pravidelně dezinfikovány. Není umožněno samoobslužné odebírání příborů.

Školní družina

Ranní družina bude probíhat se zvýšenými hygienickými opatřeními. Odpoledne budou oddělení tvořit stálé skupiny převážně tvořené žáky ze dvou tříd.

Návštěvy

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Návštěva je možná až po předchozí domluvě.

© 2020 ZŠ Křivoklát